otevřená setkání, diskuze, workshopy a prezentace škol

pro území Třebechovicka, Černilovska a Kostelecka

pro učitele, rodiče a všechny, které zajímá vzdělávání

Nový zámek v Kostelci nad Orlicí

26 – 27/4 2107Konference se kromě týmu a lektorů účastnilo 100 dalších zájemců, řada z nich oba konferenční dny.

Program tak, jak proběhl, najdete níže pod tímto odstavcem. Videa a galerie z Konference najdete na samostatné stránce. Představení lektorů a instrukce pro účastníky jsme Vám také zachovali.


Program

Zahájení

Středa 26.4.201 13:45 (ve foyer zámku)

 . . .

Panelové diskuze:

Panelové diskuze jsou otevřené všem do naplnění kapacity sálu. Trvají 75 minut. Následná začíná v jiném sále, takže osobní rozpravy mohou pokračovat.


Středa 26.4.2017

Povolání, které naplňuje

 od 14:00

Může učitel vykonávat svoji práci s radostí? Co může dělat pro svůj rozvoj? (Jiří Šmejkal, Vladislava Tichá)

Škola a šťastné dítě

 od 16:00

Může být dítě ve škole šťastné? Dají se protnout individuální potřeby dětí s každodenní výukou? (Jitka Kadrmasová, Petr Soják, Hana Zakouřilová)

Předškolní vzdělávání na rozcestí

od 18:00

Jak ulehčit dětem život v předškolním vzdělávání? Co dnes potřebují mateřské školy?  A co chce společnost? (Jana Mervartová, Ivana Plecháčková, Iva Škaloudová)


Čtvrtek 27.4.2017

Učitel 21. století: expert nebo průvodce?

 od 14:00

Kolik prostoru má dát učitel dětem? Jsou žáci příjemci informací nebo objevitelé? (Daniel Janata, Kateřina Juklová, Jana Žaludová)

Hodnocení, které pomáhá dětem růst

 od 16:00

Jak oceňovat, hodnotit, jak neubít vnitřní motivaci dětí? (Barbara Pospíšilová, Radoslava Renzová)

Jak má vypadat škola, která připravuje děti do tohoto světa?

od 18:00

Jak učit žáky myslet a zvládat změny? Co si děti odnesou do života? Je naše škola schopná reagovat na proměny společnosti? (Daniel Janata, Radoslava Renzová, Jan Sýkora)

 

 . . .

Workshopy a dílny

Na workshopy je třeba se z kapacitních důvodů registrovat. Probíhají cca dvě hodiny a více.


Středa 26.4.2017

Učitel koučem

(Jiří Šmejkal, Koučink akademie) od 15:30

V rámci dílny nahlédnete základní princip koučovacího stylu vedení žáků.

Agrese je OK

(Petr Soják, Liga otevřených mužů)  od 17:30

Agrese je emoce, která nám pomáhá vyrovnávat se s překážkami na cestě k cíli. Aby se dítě naučilo se svou agresí zacházet, musí mít možnost ji zažívat, poznávat a kultivovat. Cílem semináře je porozumět agresi, jejím mechanismům a vlastnímu prožívání emocí, aby se rodiče i učitelé  naučili s agresí a agresivními projevy účinněji pracovat. Zakazovat agresi není cestou k tomu, naučit se s agresí zacházet. Program do velké míry reaguje na potřeby a přání účastníků.


Čtvrtek 27.4.2017

Čtením a psaním ke kritickému myšlení, aneb Jak zavádět dílny čtení

(Kateřina Šafránková) od 10:30

Během workshopu se seznámíte s konceptem tzv. dílen čtení, které by měly být nedílnou součástí rozvoje čtenářství v každé škole. Uvidíte videa z výuky a ukážeme si, co odlišuje dílnu čtení od jiných druhů práce s textem.

Co může podpořit komunikaci mezi učitelem, žákem a rodičem?

(Jana Žaludová, ZŠ TGM Náchod, JOB) od 15:30

Na workshopu budeme společně hledat odpovědi na tři zásadní otázky – PROČ, CO a JAK komunikovat s rodiči, aby to bylo užitečné pro učení dětí. Společně sestavíme seznam jednoduchých zásad, kterými se škola nebo konkrétní pedagog mohou řídit při komunikaci s rodiči, aby byl vztah s nimi co nejvíce korektní a konstruktivní.

Motivující hodnocení v praxi

(Barbara Pospíšilová, JOB) od 17:30

Společně budeme uvažovat a diskutovat o vlivu hodnocení na proces učení. Budeme hledat společná i individuální východiska dobrého hodnocení, aneb budeme hledat odpovědi na otázku: Jak hodnotit, aby to dětem pomáhalo učit se a růst.

 . . .

Prezentace škol

V prostorách konference najdete po oba dny prezentace mateřských, základních a středních škol z regionu Kostelecka, Třebechovicka a Černilovska.

Doprovodný program:

TVOŘIVÁ DÍLNA – zámecká kaple v přízemí

 Dagmar Mazalová, Michaela Švecová (14 – 19 hodin)

PRODEJ ODBORNÉ LITERATURY k tématům konference