2 roky projektu MAP I.

Po 2 letech zvolna končí projektové období (ne však místní akční plánování v regionu). Za tu dobu jsme se „s MAPem posunuli“ alespoň o kus cesty k naplnění společně definovaných cílů.

Projekt MAP v číslech:

  • Pracovní skupiny se sešly celkem 19x (a účastnilo se jich kumulativně 136 osob)
  • Řídicí výbor se sešel celkem 7x (64 účastí jednotlivých členů)
  • Setkání vedení škol se konalo celkem 3x (40 účastí ředitelů nebo zástupců)
  • Kulaté stoly proběhly 4x (67 účastí osob)
  • Vzdělávacích aktivit proběhlo 13 (192 podpořených osob)
  • Exkurze jsme zorganizovali 2 (11 podpořených osob)
  • Dvoudenní Konference Cesta ke škole 21. století tu byla zatím 1 (100 účastí lidí)
  • Objížďky škol – schůzky s řediteli jsme uskutečnili celkem 3x
  • S žáky v území jsme pracovali 2x (demokratické debaty v 5. a 9. třídách a poté setkání stávajících žákovských parlamentů)  – celkově 270 žáků
  • Memorandum o spolupráci podepisují partneři stále (zde)