Připravujeme pro Vás

Kulaté stoly, setkání, exkurze a semináře, návštěvy a diskuse, to jsou cesty, jak společně nahlédnout do trendů, zákoutí a souvislostí vzdělávání. Akce pořádáme pro učitele, rodiče, vedení škol i veřejnost jako takovou. Mluvíme s Vámi a necháváme mluvit Vás i zkušenosti jiných.

Protože chceme s MAPem posunout  vzdělávání v našem regionu dál, rozvinout ho šířejí a pomoci v něm dětem i dospělým se cítit štastně.

V menu najdete proběhlé i připravované akce, děkujeme, že nám pomáháte je šířit.

Kulaté stoly