Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Kategorie:

Vzdělávací aktivity

Datum:

25. 08. 2021 (09:00)

-

27. 08. 2021 (16:00)

Lektorka: MgA. Nina Rutová

Místo konání: Kostelecké Horky 57, sídlo MAS NAD ORLICÍ

Ve 24 hodinovém kurzu se naučíte základní metody a postupy, které napomáhají rozvoji kritického myšlení žáků a čtení s porozuměním.

Orientační obsah kurzu:

● třífázový model učení E-U-R ve všech předmětech

● metody: skládankové učení, kostka, pětilístek, diamant, alfa-box, čtení s otázkami, čtení s předvídáním, řízené čtení, volné psaní, myšlenková mapa, I.N.S.E.R.T., srovnávací tabulka, Vennův diagram, T-graf, třífázový rozhovor, párové čtení/párové shrnutí, atd.

Jak budeme pracovat?

Kurz je prožitkový – vše si nejprve zkusíme v tzv. modelových lekcích. Poté budeme lekce analyzovat z hlediska jejich využití ve škole / v knihovně. Obsahem modelových lekcí budou témata z různých předmětů.

Kurz je určen zejména pedagogickým pracovníkům a knihovníkům.

Účast je zdarma. Přihlásit se můžete prostřednictvím formuláře.

V případě nepříznivých pandemických podmínek se kurz bude konat online, a to v termínu 24.‑27. 8. 2021 vždy v odpoledních hodinách.

Pozvánka.