Diagnostika dítěte předškolního věku

Kategorie:

Vzdělávací aktivity

Datum:

24. 09. 2020 (08:00)

-

25. 09. 2020 (16:00)

Lektor: Mgr. Jiřina Bednářová

Místo konání: Choceň

Chceme-li se podílet na uspokojování potřeb dítěte a aktivně zasahovat do jeho rozvoje, je nezbytné se v těchto potřebách a možnostech nejprve orientovat a pracovat v systému, který umožní:

dítě poznat, vycházet z toho, jaké dítě je, co již umí a zná
stanovit si výchozí a následný bod společné cesty, míru a přiměřenost podnětů;
průběžně vyhodnocovat přijímání podnětů, proces učení
vyhodnocovat posuny dílčí, závěrečné

Diagnostika zde není cílem, je prostředkem k poznání dítěte, úrovně vývoje jednotlivých schopností, dovedností a vědomostí. V pedagogické praxi se musí stát východiskem a součástí edukace, stimulace, intervence.

Obsah kurzu poskytne základní východiska pro posouzení aktuálních schopností a dovedností dítěte ve všech potřebných oblastech, poskytne návazné informace o vývojových souvislostech a principu stimulace funkcí u dítěte ve věku od 3 do 7 let.

Kurz je určen učitelům MŠ.