Vokalsystem "Cesta správného nastavení hlasu"

Kategorie:

Koučink

Datum:

29. 05. 2020 (11:00)

-

29. 05. 2020 (11:00)

Lektor: Mgr. Kateřina Sluková.

Místo a čas konání: bude upřesněno

Seminář je zaměřený převážně prakticky na způsoby zvládání hlasové únavy při výkonu pedagogického povolání.

Osvojíte si:

- zásady správného používání hlasu tak, aby zněl dostatečně silně, měl příjemnou barvu a přitom se minimálně unavoval

- techniku hlasového projevu Vokalsystem jako sestavu cvičení a způsobů práce s hlasem, vytvořené na základě poznatků studia fonetiky a dlouholeté praxe operního pěvce a pedagoga

- dovednosti jak rozpoznat kvalitu hlasu, vlastnosti a typy hlasu, nejčastější chyby tvoření hlasu, práce s dechem a hlasová hygiena Součástí semináře je sluchová analýza hlasu účastníků semináře a vzájemné zhodnocení současného stavu jejich hlasového aparátu. Dozvíte se jak mluvit v hlasové indispozici, jak zaujmout posluchače a udržet pozornost a bude mít možnost shlédnout ukázky každodenních léčivých cvičení.

Seminář je určen pro pedagogy MŠ, ZŠ, ZUŠ, učitele družin a volnočasových aktivit.

Více o semináři zde