Strategický rámec

Strategický rámec období 2014-2020 : zde

Strategický rámec období 2021–2027 : zde

Dokument MAP

Verze 3.0 ze dne 25. 4. 2022 schválený 29. 4. 2022 Řídícím výborem

Analytická část
Ke stažení ZDE
Strategická část
Ke stažení ZDE
Implementační část
Ke stažení ZDE
Přílohy:  
1. Analýza stakeholders procesu místního akčního plánování Ke stažení ZDE
2. Analýza rizik procesu místního akčního plánování Ke stažení ZDE
3. Akční plán Ke stažení ZDE

 

Verze 2.0 ze dne 26. 5. 2020 schválený 11. 6. 2020 Řídícím výborem

Analytická část
Ke stažení zde
Strategická část
Ke stažení zde
Implementační část
Ke stažení zde
Přílohy:  
1. Dojížďka do škol Ke stažení zde
2. Výstup z dotazníkového šetření MAP – matematika Ke stažení zde
3. Výstup z dotazníkové šetření MŠMT - matematika Ke stažení zde
4. Výstup z dotazníkového šetření MAP - čeština Ke stažení zde
5. Výstup z dotazníkového šetření MŠMT – čeština Ke stažení zde
6. Výstup z dotazníkového šetření MAP - ZŠ – rovné příležitosti Ke stažení zde
7. Výstup z dotazníkového šetření MAP - MŠ – rovné příležitosti Ke stažení zde
8. Výstup z dotazníkového šetření MŠMT – rovné příležitosti Ke stažení zde
9. Analýza stakeholders procesu místního akčního plánování Ke stažení zde
10. Analýza rizik procesu místního akčního plánování Ke stažení zde
11. Myšlenková mapa  - možnost úspěchu každého žáka Ke stažení zde
12. Myšlenková mapa – vztahy zřizovatel a vedení školy Ke stažení zde
13. Myšlenková mapa – komunikace škol a rodičů Ke stažení zde
14. Akční plán Ke stažení zde