Dokument MAP II.

Verze 2.0 ze dne 26. 5. 2020

Analytická část
Ke stažení zde
Strategická část
Ke stažení zde
Implementační část
Ke stažení zde
Přílohy:  
1. Dojížďka do škol Ke stažení zde
2. Výstup z dotazníkového šetření MAP – matematika Ke stažení zde
3. Výstup z dotazníkové šetření MŠMT - matematika Ke stažení zde
4. Výstup z dotazníkového šetření MAP - čeština Ke stažení zde
5. Výstup z dotazníkového šetření MŠMT – čeština Ke stažení zde
6. Výstup z dotazníkového šetření MAP - ZŠ – rovné příležitosti Ke stažení zde
7. Výstup z dotazníkového šetření MAP - MŠ – rovné příležitosti Ke stažení zde
8. Výstup z dotazníkového šetření MŠMT – rovné příležitosti Ke stažení zde
9. Analýza stakeholders procesu místního akčního plánování Ke stažení zde
10. Analýza rizik procesu místního akčního plánování Ke stažení zde
11. Myšlenková mapa  - možnost úspěchu každého žáka Ke stažení zde
12. Myšlenková mapa – vztahy zřizovatel a vedení školy Ke stažení zde
13. Myšlenková mapa – komunikace škol a rodičů Ke stažení zde
14. Akční plán Ke stažení zde