Dlouhodobé aktivity

KOUČINK
Koučink pro ředitele

V loňském roce se 15 ředitelů zúčastnilo ročního kurzu ředitel koučem, kurz byl pořádán ve spolupráci s MAP Kostelecko a probíhal ve dvou skupinách. Uskutečnilo se celkem 8 celodenních seminářů. Kurz byl řediteli hodnocen jako přínosný, ocenili možnost praktického nácviku, používání otevřených otázek, vzájemné sdílení a potkávání se s ostatními řediteli. Další kurz začne probíhat od listopadu 2019. Více informací zde.

Zpětná vazba na kurz zde.

 

Učitel koučem a pedagog mentorem

Pro pedagogy byl v loňském roce pořádán kurz učitel koučem a pedagog mentorem, kterých se zúčastnilo celkem 15 pedagogů.

Pedagogové hodnotili kurzy velmi pozitivně, zejména pro ně bylo příjemné prostředí akademie a atmosféra. Ocenili odbornost lektorů a možnost vzájemného sdílení s ostatními kolegy. Jako přínosné uvedli používání koučovacích otázek, které chtějí aplikovat v praxi.

V dalším roce 2019/2020 se do kurzu učitel koučem a pedagog mentorem zapojí 12 pedagogů.

Více informací zde.

Zpětná vazba na kurz učitel koučem zde.

Zpětná vazba na kurz pedagog mentorem zde.

 

 

MENTORINK

Mentorem se může stát zkušený pedagog, který absolvoval mentorský výcvik. Jeho poslání je podpora ostatních učitelů v jejich  práci a v jejich rozvoji. Doprovází je po předem určenou dobu.

Zpětná vazba na mentorink zde.

 

 

TÝMOVÁ SUPERVIZE

Supervizor je psycholog, terapeut může jim být osoba, která prošla výcvikem pro supervizi.

Jako člověk "zvenčí" pomáhá kolektivu, týmu hledat řešení. Nezbytná je  podpora, sebereflexe pro  jednotlivce i kolektiv.

Supervize probíhá na jedné základní škole jedné mateřské škole.

Zpětná vazba na supervizi zde.


ŽÁKOVSKÉ PARLAMENTY

Žákovský parlament je skupina volených žáků jedné školy (zpravidla jsou zde zastoupeny dvě děti z každé třídy). Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu (ideálně každý týden) řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti. Více najdete na: http://www.skolaprodemokracii.cz/zakovske-projekty/co-je-zakovsky-parlament.html

V současné době jsou zapojeny všechny velké  základních školy z území Vysokomýtska.

 

 

Demokratické hodnoty