Dlouhodobé aktivity

KOUČINK
Koučink pro ředitele

Tento kurz nabízíme  i letos. Jedná se o 8 denní kurz v průběhu celého roku, kde se ředitelé nejenom setkají s ostatními kolegy z regionu, ale naučí se, jak využívat otázek ve vedení a řízení lidí. Osvojí si jejich efektivní kladení a současně i aktivní způsob naslouchání. Dále se účastníci naučí techniky, které jim pomohou překonávat strach a negace. Energii, kterou tyto emoce obsahují, se naučí transformovat směrem k rozvoji a novým efektivním řešením. Program také rozvíjí tvořivé přístupy k hledání nových vizí a řešení. Dále je zařazena práce s hlasem, jako důležitým faktorem vystupování a komunikace. Pozornost se věnuje vedení projektů, časovému plánování, sestavování a zpracovávání procesů podřízených. Pozornost je věnována i přenášení kompetencí, delegování a motivování podřízených.

To vše se koná v příjemném prostředí Akademie Libchavy a s výbornou domácí kuchyní.

Další kurz začne probíhat od listopadu 2019. Více informací zde.

Zpětná vazba na kurz zde.

 

Učitel koučem a pedagog mentorem

Učitelé se naučí, jak využívat otázek v komunikaci a k vytváření vztahu s kolegy, žáky a rodiči. Dále se účastníci naučí techniky, které jim pomohou překonávat strach a negace. Energii, kterou tyto emoce obsahují, se naučí transformovat směrem k rozvoji a novým efektivním řešením. Program také rozvíjí tvořivé přístupy k hledání nových vizí a řešení. Dále je zařazena práce s hlasem jako důležitým faktorem vystupování a komunikace. Pozornost je věnována rozvíjení reflexe a budování vztahů, kde je větší zaměření na respekt, podporu a motivaci. Součástí programu je i vědomé používání tvořivých přístupů ve výuce i v komunikaci s různými cílovými skupinami (kolegové, žáci, rodiče, instituce).

Témata kurzu: kouč pozice, síla otázek, práce se strachem, já ve vztazích, vědomé vystupování, tvořivé postupy a řešení, koučování projektů a procesů, integrace učitele v kouče.

Více informací zde.

Zpětná vazba na kurz učitel koučem zde.

 

PEDAGOG MENTOREM

Účastníci získají novou dovednost - mentorovací styl. Rozšíří tak své pedagogické kompetence, porozumí základním principům mentorinku a naučí se pohledu na sebe i druhé jako na lidi v procesu učení se a rozvoje.

Témata kurzu: mentorovací styly, facilitativní mentorink, role mentora a učně, fáze mentorovacího procesu, nastavování cíle mentorinku, akční kroky, vztahové mechanismy, mentorování v organizacích.

 

Zpětná vazba na kurz pedagog mentorem zde.

 

 

MENTORINK

Mentorem se může stát zkušený pedagog, který absolvoval mentorský výcvik. Jeho poslání je podpora ostatních učitelů v jejich  práci a v jejich rozvoji. Doprovází je po předem určenou dobu.

Zpětná vazba na mentorink zde.

Seznam mentorů:

Ing. Světla Jelenová zde

Mgr. Bc. Daniela Jezdinská zde

PhDr. Romana Lisnerová zde

Mgr. Lenka Ludvíčková zde

PhDr. Tereza Mocová zde

 Mgr. Lenka Pechátová zde 

Mgr. Josef Porsch zde

Mgr. Luba Predmerská zde

Ing. Helena Zikmundová zde

 

 

TÝMOVÁ SUPERVIZE

Supervize

Supervize je velmi efektivní prostředek zkvalitňování práce ve všech oblastech, ve kterých je důležitý vztah mezi lidmi. Poskytuje podporu profesního růstu především prostřednictvím bezpečného prostoru pro reflexi vlastní práce a pro hledání nových způsobů řešení obtížných mezilidských situací. Vedle možnosti profesionálního růstu je i efektivním způsobem prevence vyhoření, kterým jsou lidé v profesích náročných na vztahy a práci s lidmi ohroženi.

Tuto podporu mohou využívat všechny školy zapojené v projektu. Svého supervizora si mohou školy vybrat podle svého uvážení nebo ze seznamu zaslaného realizačním týmem MAP.

Je naši snahou tuto podporu začleňovat tak, aby se stala nedílnou součástí školského prostředí.

Nyní tuto podporu pravidelně využívají jedna MŠ a jedna ZŠ.

Zpětná vazba na supervizi zde.


ŽÁKOVSKÉ PARLAMENTY

Žákovský parlament je skupina volených žáků jedné školy (zpravidla jsou zde zastoupeny dvě děti z každé třídy). Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu (ideálně každý týden) řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti. Více najdete na: http://www.skolaprodemokracii.cz/zakovske-projekty/co-je-zakovsky-parlament.html

V současné době jsou zapojeny všechny velké  základních školy z území Vysokomýtska.

 

 

Demokratické hodnoty

Jeden svět na školách

 

Jeden svět na školách je jedním ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni. Již od roku 2001 přispíváme k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe.

Naše výukové materiály reagují na situaci ve společnosti a aktuální výzvy u nás i ve světě. Klademe mimořádný důraz na praktickou využitelnost našich materiálů, a proto všechny vznikají ve spolupráci s učiteli. S materiály Jednoho světa na školách pracují učitelé a žáci na více než 3 600 základních a středních školách.

Prostřednictvím filmů, diskusí a výukových aktivit přinášíme do škol důležitá témata a konkrétní příběhy. Věnujeme se lidským právům, moderním československým dějinám, mediálnímu vzdělávání a mnoha dalším tématům

Závěrečná zpráva z roku 2019 zde.