Projektové logopedické dny

Nabízíme logopedické projektové dny se zaměřením na rozvoj dětské řeči a jazykových schopností pod vedení logopedky Mgr. Bc. Vladimíry Tylšarové, Ph.D

 

A co je náplní logopedického projektového dne?

  • Přímá práce s dětmi po dohledem paní učitelek v rozmezí 1 – 1,5 hodiny
  • Rozvoj sluchového vnímání, fonematického sluchu, sluchové paměti, zrakového vnímání, řeči a slovní zásoby, základy pojmového a logického myšlení, koordinace oko a ruka, orofaciální motoriky
  • Brožura s nápady na hry pro rozvoj konkrétní oblasti

V rámci projektového dne je možné využít i nabídky logopedické depistáže, která obsahuje:

  • Zhodnocení současného stavu dítěte z pohledu logopedie a doporučení či nedoporučení návštěvy klinického logopeda
  • Vypracování zprávy pro rodiče