Vzdělávání učitelů

Učitel koučem

Učitelé se naučí, jak využívat otázek v komunikaci a k vytváření vztahu s kolegy, žáky a rodiči. Dále se účastníci naučí techniky, které jim pomohou překonávat strach a negace. Energii, kterou tyto emoce obsahují, se naučí transformovat směrem k rozvoji a novým efektivním řešením. Program také rozvíjí tvořivé přístupy k hledání nových vizí a řešení. Dále je zařazena práce s hlasem jako důležitým faktorem vystupování a komunikace. Pozornost je věnována rozvíjení reflexe a budování vztahů, kde je větší zaměření na respekt, podporu a motivaci. Součástí programu je i vědomé používání tvořivých přístupů ve výuce i v komunikaci s různými cílovými skupinami (kolegové, žáci, rodiče, instituce).

Témata kurzu: kouč pozice, síla otázek, práce se strachem, já ve vztazích, vědomé vystupování, tvořivé postupy a řešení, koučování projektů a procesů, integrace učitele v kouče.

Časová náročnost: 8 dní s odstupem cca 4 týdny.

Kurz probíhá ve vzdělávacím centru Akademie Libchavy

Kurzem prošlo několik pedagogů z našeho území. Jejich názor na kurz si můžete přečíst zde.

Učitel jako vědomý průvodce třídy

Navazuje na kurz Učitel koučem, je akreditovaný MŠMT jako DVPP. Kurz je šestidenní a jeho hodinová dotace činí 48 hodin. Účastníci získají nové schopnosti a dovednosti spojené s koučovacím přístupem zaměřujícím se na vedení skupin a týmů. Seznámí se s pohledem systemické pedagogiky, která přispívá k vědomému vytváření bezpečného a otevřeného klimatu ve třídě a vede k motivovanému zapojení žáků do výuky a do celkového dění ve třídě, k jejich sebevědomému vyjadřování a k odpovědnému přístupu k učení. 

Časová náročnost: 6 dní s odstupem cca 4 týdny.

Kurz probíhá ve vzdělávacím centru Akademie Libchavy.

Pedagog mentorem

Základní kurz, který je akreditovaný MŠMT jako DVPP. Jeho hodinová dotace činí 64 hodin. Účastníci získají novou dovednost – mentorovací styl. Rozšíří tak své pedagogické kompetence, porozumí základním principům mentoringu a naučí se pohledu na sebe i druhé jako na lidi v procesu učení se a rozvoje. Kurz je určen pro pedagogické pracovníky, kteří chtějí působit jako interní či externí mentoři ve školním prostředí.

Časová náročnost: 8 dní s odstupem vždy cca 4 týdnů.

Kurz probíhá ve vzdělávacím centru Akademie Libchavy.

Doporučujeme zpětnou vazbu od pedagogů, kteří si kurzem prošli.