Místní lídři a experti projektu MAP III

Jedním z mnoha činností pracovních skupin projektu MAP III je identifikace místních lídrů a expertů a jejich zapojení do práce pracovních skupin a dalších aktivit v území. 

Aktuálně probíhá identifikace lídrů a expertů v rámci jednotlivých pracovních skupin. Jakmile budou tyto osoby identifikovány, zveřejníme je zde.