TRIÁDY pro mateřské školy

Kategorie:

Vzdělávací aktivity

Datum:

14. 09. 2020 (14:00)

-

14. 09. 2020 (18:30)

Motivačně – vzdělávací den podporující jiný přístup setkávání školy a rodiny. Představení modelu škola – žák – rodič, zaměřeného na vzájemnou spolupráci všech tří složek.
Cílem vzdělávacího programu je představit účastníkům teoreticky i prakticky jiný přístup vedení třídních schůzek, tzv. Triád – tedy propracovaný systém, založený na hodnocení pedagogů, rodičů a sebehodnocení žáků. Program seznamuje účastníky s jednotlivými postupy a kroky vedoucími k plnohodnotnému setkávání školy, rodičů a žáků. Účastníci se seznámí s metodami, které podporují sebehodnocení žáků, vnitřní motivaci žáků, stanovování reálných cílů a oceňování jednotlivých pokroků. Účastníci budou čerpat teoretické znalosti, které se týkají organizačních a praktických věcí spojených se zaváděním Triád na školách různé velikosti, dále se samotným průběhem Triád a vyhodnocení těchto setkávání. V průběhu celého dne budou účastníci také seznamováni s koučovacím přístupem založeným na pozitivní motivaci, podpoře, důvěře a zodpovědnosti žáků v přístupu ke svým povinnostem, který je myšlenkou celého systému Triád.
Více zde: https://www.skolyvzemikomenskeho.cz/nabidka-kurzu/triady/

Pozvánka zde.