Evaluace

Povinnou součástí projektu MAP III je vyhodnocení celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání. Účelem evaluace je zmapování přínosů a nedostatků projektu MAP na celém území Kostelecka, Třebechovicka a Černilovska. Projekt se na daném území realizuje od roku 2016.