Moderní didaktické formy vzdělávání

Výstupy, náměty a inspirace ze setkání pracovní skupiny

Z každého setkání pracovní skupiny zachycujeme zajímavé a inspirativní podněty, které naleznete v tabulce ve sloupci "užitečné odkazy". 

POŘADÍ MÍSTO SETKÁNÍ POZVÁNKA ZÁPIS UŽITEČNÉ ODLAZY
1. Sál komunitního centra Dvořisko pozvánka    

 

Obsahem práce pracovní skupiny je:

  • výměna zkušeností a odborných znalostí o moderních didaktických formách, metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí dětí a žáků.

Pracovní skupina se schází 4x ročně.

Aktuální seznam členů pracovní skupiny

Jméno a příjmení Zastupující organizaci
mgr Iveta Absonová pedagog, ZŠ M. Choceňského, Choceň
Mgr. Dagmar Bláhová pedagog, ZŠ Libchavy
Mgr. Monika Mandíková Bystřická ředitelka, ZŠ Knířov, Vysoké Mýto
Mgr. Lada Cejpová pedagog, ZŠ M. Choceňského, Choceň
Mgr. Jaroslava Dalecká pedagog, ZŠ M. Choceňského, Choceň
Mgr. Petra Chválová pedagog, ZŠ Knířov, Vysoké Mýto
Petra Kozminská, DiS. ředitelka, ZŠ Kamarádi, Vysoké Mýto
Mgr. Martina Krsková zástupce, ZŠ Sv. Čecha, Choceň
Mgr. Magdaléna Kučerová, DiS. asistent, MŠ Sruby
Bc. Edita Lipavská ředitelka, MŠ Pod Smrkem, Vysoké Mýto
Ing. Bc. Kateřina Mimrová, DiS. pedagog, MŠ Sruby
Mgr. Markéta Schejbalová pedagog, MŠ Vraclav
Mgr. Lenka Šedová pedagog, ZŠ M. Choceňského, Choceň
Petra Valachová, DiS. MŠ Kaštánek, Choceň
Martina Wichová MŠ Čtyřlístek, Vysoké Mýto