Akademie Libchavy

Přehled programů pro sborovny na rok 2023, realizovat lze přímo v dané škole.

Program Zaměření programu Počet vyuč. hodin Cílová skupina
Triády (akreditace) Účastníci se teoreticky i prakticky seznámí s jiným přístupem k vedení třídních schůzek - "tzv. triádami" 5 hod. Sborovny ZŠ
Práce s chybou (akreditace) Účastníci získají nový pohled na chybu jako na nedílnou součást a zdroj dalšího učení. 8 hod. Sborovny ZŠ
Tandemová výuka  - párové učení (akreditace) Účastníci si budou rozvíjet dovednost plánovat, komunikovat, spolupracovat a tvořit. 8 hod. Sborovny ZŠ
Kolegiální podpora (akreditace) Kurz  je zaměřen na přípravu, realizaci a vyhodnocení vzájemných návštěv pedagogů ve výuce.  8 hod. Sborovny ZŠ
Vyladěný (naladěný) tým (akreditace) Účastníci prochází  mnoha aktivitami a modelovými situacemi, které jsou postaveny především „zážitkově“. 8 hod. Sborovny ZŠ
Hlas učitele a bezpečí ve třídě Účastníci se dozvědí o všech vlivech, které působí na zdraví hlasu, na jeho znělost a také jak docílit hlasu, který vzbuzuje zájem u žáků. 8 hod. Sborovny ZŠ
Efektivní komunikace a mezilidské vztahy   8 hod. Sborovny ZŠ
Vize školy a hodnoty školy   8 hod. Sborovny ZŠ
Teambuilding vícedenní - stmelení kolektivu   8 hod. Sborovny ZŠ

 

Přehled dlouhodobých individuálních kurzů na rok 2023 - 2024. Místo konání v Akademii Libchavy. V případě naplněnosti kurzů budou vypsány kurzy nové. Ke stažení zde.