Demokratické hodnoty na školách

Žákovský parlament

Žákovský parlament je skupina volených žáků jedné školy (zpravidla jsou zde zastoupeny dvě děti z každé třídy), která od svých spolužáků ve třídách i od učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu (ideálně každý týden) následně řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. O své činnosti pak pravidelně informují své spolužáky ve třídách. Více informací najdete zde.

Dvakrát ročně pořádáme společné setkání žákovských parlamentů, jehož se účastní 6 základních škol z území Kostelecka, Třebechovicka a Černilovska.