Místní lídři a experti projektu MAP III

Jedním z mnoha činností pracovních skupin projektu MAP III je identifikace místních lídrů a expertů a jejich zapojení do práce pracovních skupin a dalších aktivit v území. 

Bc. Edita Lipavská, Primární prevence rozvoje osobnosti a sociálních vztahů, ředitelka MŠ Pod Smrkem, Vysoké Mýto

Mgr. Jana Tomášková, Primární prevence rozvoje osobnosti a sociálních vztahů, učitelka MŠ Pod Smrkem, Vysoké Mýto

Mgr. Alena Plháková, lektorka literárních besed, Městská knihovna Choceň

Mgr. Markéta Schejbalová, digitální gramotnost, vedoucí učitelka MŠ Vraclav

Mgr. Martina Krsková, historický kroužek, zástupkyně ředitele ZŠ Sv. Čecha, Choceň

Mgr. Lada Cejpová, vzdělávací aktivity do výuky chemie a dějepisu, učitelka ZŠ M. Choceňského, Choceň