Pracovní skupina pro mateřské školy

Obsahem práce pracovní skupiny je:

  • výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji potenciálu každého dítěte
  • začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání
  • aktivně se podílí na celém procesu společného plánování a aktualizaci Dokumentu MAP
  • hledání a identifikace místních lídrů a jejich podpora

Pracovní skupina se schází minimálně 4x ročně.

3. setkání proběhne 23. listopadu 2022 v kavárně Vinyl café v Kostelci nad Orlicí.

Aktuální složení

1. Stanislava Březinová MŠ Chleny
2. Petra Zakouřilová MŠ Mánesova
3. Eva Musilová MŠ Borohrádek
4. Hana Špatenková ZŠ a MŠ Bolehošť
5. Marie Nedomanská ZŠ a MŠ Lípa nad Orlicí
6. Iva Pecháčková ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí

 

Zápisy ze setkání PS

Termín setkání Zápis ze setkání
31.05.2022 Zápis z 1. setkání
07.09.2022 Zápis z 2. setkání
23.11.2022 Zápis z 3. setkání