Pracovní skupina pro financování

Obsahem práce pracovní skupiny je:

  • plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci plánovaných aktivit
  • aktivně se podílí na celém procesu plánování v území
  • aktivně se podílí na celém procesu společného plánování a aktualizaci Dokumentu MAP

Cílem pracovní skupiny je:

  • navrhnout, jakým způsobem bude financována realizace aktivit zapracovaných do Akčního plánu (jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů)
  • udržitelnost těchto aktivit a spolupráce
  • muže se zabývat i dalšími tématy

Pracovní skupina se schází minimálně 4x ročně.

Poslední 7. setkání proběhlo 11. října 2023 v Café X Borohrádek.

Aktuální složení

1. Stanislava Březinová MŠ Chleny
2. Hana Zakouřilová speciální pedagog
3. Eva Musilová MŠ Borohrádek
4. Miluše Doležalová projektová manažerka
5. Jitka Kadrmasová CZŠ Borohrádek
6. Hedvika Hloupá ZŠ a MŠ Žďár nad Orlicí
7. Marian Janko ZŠ Týniště nad Orlicí

 

Zápisy ze setkání PS

Termín setkání Zápis ze setkání
02.06.2022 Zápis z 1. setkání
29.08.2022 Zápis z 2. setkání
16.11.2022 Zápis ze 3. setkání
11.01.2023 Zápis ze 4. setkání
26.04.2023 Zápis z 5. setkání
21.09.2023 Zápis ze 6. setkání
11.10.2023 Zápis ze 7. setkání