Rovné příležitosti

Výstupy, náměty a inspirace ze setkání pracovní skupiny

Z každého setkání pracovní skupiny zachycujeme zajímavé a inspirativní podněty, které naleznete v tabulce ve sloupci "užitečné odkazy". 

 

POŘADÍ MÍSTO SETKÁNÍ POZVÁNKA ZÁPIS INSPIROMAT
1. 21.2.2024 Speciální ZŠ Vysoké Mýto pozvánka zápis  

 

Obsahem práce této pracovní skupiny je:

  • vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol,
  • iniciování a podpora spolupráce vzdělávacích, sociálních a zdravotnických služeb v zájmu dítěte/žáka. V rámci pracovní skupiny se mohou setkávat zástupci i dalších institucí a organizací ze systému vzdělávacího, sociálního a zdravotního za účelem společného plánování vzájemné spolupráce na podporu žáků s potřebou podpůrných opatření při řešení různých situací nebo pro vytváření komplexního systému péče o rodinu a děti.

Pracovní skupina se schází 4x ročně.

Aktuální seznam členů pracovní skupiny:

Mgr. Alena Černá, MBA Speciální ZŠ a praktická škola Vysoké Mýto
Mgr. Magdalena Kučerová, DiS. IZŠ a MŠ Sruby
Bc. Edita Lipavská Mateřská škola Pod Smrkem Vysoké Mýto
Mgr. Monika Bystřická Mandíková ZŠ Vysoké Mýto, Knířov
Mgr. Martina Zemanová ZŠ Sv. Čecha Choceň
Mgr. Jan Homuta město Choceň