Matematická gramotnost

Obsahem práce pracovní skupiny je:
• výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji MG a k rozvoji potenciálu každého žáka,
• začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické a čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka,  
•výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji MG (a s tím souvisejících pregramotností).

Pracovní skupina se schází 4x ročně.

9. setkání proběhne 17. 9. 2020 v malém sále Panského domu Choceň, Jungmannova 137. Pozvánka zde.

Aktuální seznam členů pracovní skupiny matematické gramotnosti

Bc. Edita Lipavská MŠ Pod Smrkem, Vysoké Mýto
Šárka Víchová, DiS. MŠ Sruby
Mgr. Kamila Váňová ZŠ Sv. Čecha, Choceň
Mgr. Magdalena Kučerová MŠ Sruby
Mgr. Eva Adamcová ZŠ Libchavy, členka projektu SYPO

 

Zápisy z pracovních skupin

Termín setkání Zápis
14. 4. 2020 8. zápis
3. 3. 2020 7. zápis
3. 12. 2019 6. zápis
8. 10. 2019 5. zápis
30. 5. 2019 4. zápis
20. 2. 2019 3. zápis
28. 11. 2018 2. zápis
18. 10. 2018 1. zápis