Matematická gramotnost


 Obsahem práce pracovní skupiny je:
• výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji MG a k rozvoji potenciálu každého žáka,
• začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické a čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka,  
•výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji MG (a s tím souvisejících pregramotností).
 

 

 

Pracovní skupina se schází 4x ročně

Aktuální seznam členů skupiny zde.

Příští 7. setkání proběhne 3. 3. 2020 v Chocni (malý salónek restaurace Peliny). Pozvánka zde.