Matematická gramotnost

Obsahem práce pracovní skupiny je:
• výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji MG a k rozvoji potenciálu každého žáka,
• začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické a čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka,  
•výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji MG (a s tím souvisejících pregramotností).

Pracovní skupina se schází 4x ročně.

Pracovní skupina matematické gramotnosti se měla v projektu MAP II sejít 16krát. Poslední 16. setkání se uskutečnilo v pondělí 21. 3. 2022 v ZŠ Knířov. Děkujeme všem členům pracovní skupiny za jejich čas, který věnovali projektu MAP II Vysokomýtsko a budeme se těšit na spolupráci v navazujícím projektu MAP III, který začíná 1. 5. 2022.

Aktuální seznam členů pracovní skupiny matematické gramotnosti

Bc. Edita Lipavská MŠ Pod Smrkem, Vysoké Mýto
Mgr. Kamila Váňová ZŠ Sv. Čecha, Choceň
Mgr. Magdalena Kučerová MŠ Sruby
Mgr. Eva Adamcová ZŠ Libchavy, členka projektu SYPO

 

Zápisy z pracovních skupin

Termín setkání Zápis
21. 3. 2022 16. zápis
2. 12. 2021 15. zápis
21. 10. 2021 14. zápis
21. 6. 2021 13. zápis
27. 4. 2021, online 12. zápis
28. 1. - 26. 2. 2021, online 11. zápis
20. 1. 2021, online 10. zápis
23. 11. – 2. 12. 2020, online 9. zápis
14. 4. 2020, online 8. zápis
3. 3. 2020 7. zápis
3. 12. 2019 6. zápis
8. 10. 2019 5. zápis
30. 5. 2019 4. zápis
20. 2. 2019 3. zápis
28. 11. 2018 2. zápis
18. 10. 2018 1. zápis