Pro finanční


 Obsahem práce PS pro financování je:
• plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. 
• navrhování, jakým způsobem bude financována realizace aktivit, zapracovaných do SR MAP/akčních plánů, jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů (strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, dohodnuté financování v rámci Mikroregionu, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod.).
• podpora škol v oblasti poradenství a administrativně správního servisu. Cílem je navrhnout systémová opatření, která povedou ke snížení administrativní zátěže vedení škol.

 

Pravidelně se schází 4x ročně

 

Příští 4. setkání proběhne 23. 10. 2019 v Kosteleckých Horkách (budova bývalé školy). Pozvánka zde

 

Aktuální složení skupiny

Aktuální složení skupiny naleznete: zde