Pro financování


 Obsahem práce PS pro financování je:
• plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. 
• navrhování, jakým způsobem bude financována realizace aktivit, zapracovaných do SR MAP/akčních plánů, jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů (strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, dohodnuté financování v rámci Mikroregionu, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod.).
• podpora škol v oblasti poradenství a administrativně správního servisu. Cílem je navrhnout systémová opatření, která povedou ke snížení administrativní zátěže vedení škol.

Pracovní skupina se schází 4x ročně.

16. setkání pracovní skupiny se uskuteční v druhé polovině dubna 2022.

Aktuální seznam členů pracovní skupiny pro financování

Mgr. Ilona Nováková ZŠ Choceňského, Choceň
Mgr. Alena Černá Speciální ZŠ a PŠ, Vysoké Mýto
Renata Benešová školský úřad, Vysoké Mýto
Mgr. Jana Sedláková ZŠ a PŠ Svítání, Vysoké Mýto
Ing. Petr Vomáčka MAS Litomyšlsko
Mgr. Monika Bystřická Mandíková ZŠ Knířov

 

Zápisy z pracovních skupin

Termín setkání Zápis
16. 3. 2022 15. zápis
4. 11. 2021 14. zápis
28. 6. 2021 13. zápis
27. 4. 2021, online 12. zápis
28. 1. - 26. 2. 2021, online 11. zápis
21. 1. 2021, online 10. zápis
2. 12. – 9. 12. 2020, online 9. zápis
květen 2020, online 8. zápis
11. 3. 2020 7. zápis
8. 1. 2020 6. zápis
23. 10. 2019 5. zápis
xxx xxx
17. 4. 2019 3. zápis
11. 2. 2019 2. zápis
2. 10. 2018 1. zápis