Akční plán MAP pro region Kostelecko III

Akční plán rozvoje vzdělávání pro region Kostelecko III. (dále jen AP) považujeme za živý nástroj ke sledování a plánování aktivit a změn ve vzdělávání v regionu formou akcí, projektů a aktivit přispívajících k cílům MAP. Ve formě dokumentu publikovaném k určitému datu jej předkládá realizační tým MAP.

Jednotlivé aktivity jsou navrhovány na základě cílů strategického rámce. Zdrojem návrhů je provedená analýza, práce pracovních skupin, práce expertů v území, náměty ze vzdělávacích akcí. AP by měl sloužit ke koordinaci aktivit, k inspiraci a snadnému hledání spolupráce v nejbližším období, MAP by měl sledovat vývoj v území a jako platforma projednávat změny. Nelze jej chápat jako „úkolovací tabulku.“

Akční plán – na období červenec 2023 – prosinec 2025zde

Roční akční plán MAP pro region Kostelecko III

Roční akční plán rozvoje vzdělávání pro region Kostelecko III (dále jen RAP) je výňatkem AP na nejbližší období. Je přehledem možných anebo již probíhajících aktivit na dané období. RAP považujeme za živý nástroj ke sledování a plánování aktivit a změn ve vzdělávání v regionu formou akcí, projektů a aktivit přispívajících k cílům MAP. Snahou je, aby značná část aktivit a veškeré větší investiční akce a opravy byly v území podchyceny strategickým plánováním a následně byly koordinovány, navzájem aktualizovány, realizovány a vyhodnocovány. 

Ve formě dokumentu publikovaném k určitému datu jej předkládá realizační tým MAP. Období RAP budou klouzavě navazovat tak, jak budou aktivity aktualizovány. Toto období bylo zvoleno s přihlédnutím k návaznému projektu MAP IV. 

Roční akční plán – na období červenec 2023 – prosinec 2024zde

Roční akční plán – na období leden 2025 – prosinec 2025: zde