Školské poradenské pracoviště

Vítejte na stránce věnované pozicím školského poradenského zařízení.

Průvodce ředitele školy při práci se školským poradenským zařízením

Zdroj: Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

Příručka Průvodce ředitele školy při práci se školním poradenským pracovištěm slouží jako návodná sbírka při delegování pravomocí na jednotlivé odborníky školních poradenských pracovišť (dále též ŠPP). Příručka poskytuje odpovědi na řízení ŠPP zejména pro nové a začínající ředitele škol, kteří se chtějí zorientovat v problematice koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole. 

Příručka ke stažení zde

Metodika pro školní sociální pedagogy

Zdroj: Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

Metodika obsahuje legislativní zakotvení pozice ŠSP, popisuje jeho role, kompetence a činnost v rámci školní poradenského pracoviště. 

Metodika ke stažení zde.

Katalog pozic školního poradenského pracoviště

Zdroj: Katalog Desegregace od PAQ

Katalog popisuje pozice školního poradenského pracoviště, nabízí odkazy, na kterých hledat inspirace k jednotlivým pozicím.

Odkaz na katalog zde.