Koučové pro školy

Proč koučování?

  • Protože by o sebe lidé ve školách mohli VÍCE PEČOVAT, více na sebe myslet.
  • Protože podporuje SEBEUVĚDOMĚNÍ, rozvíjí silné stránky. Navíc pomáhá oblastem, které je potřeba zlepšovat
  • Protože povzbuzuje k zaměření na ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ. Pomáhá identifikovat pozitivní kroky k dosažení cílů a překonávání překážek.
  • Protože rozšiřuje perspektivy, umožňuje objevovat a poznávat NOVÉ PŘÍSTUPY, v práci i v soukromí.
  • Protože pomáhá získávat DŮVĚRU ve své schopnosti a dovednosti.
  • Protože podporuje v přijímání ODPOVĚDNOSTI za svůj profesní rozvoj a úspěch.

Spolupracující koučové zde.