Kompendium přístupu k dětem s poruchami chování

Autoři: rodinní psychoterapeuti Mgr. Ivana Nováková a Mgr. Milan Jirout
Publikace pojednává o základní orientaci v problematice dětí ohrožených a dětí s poruchami chování. Nabízí zásady a funkční postupy při práci s takovými dětmi. Poruchami chování jsou myšleny odchylky v oblasti socializace, kdy dítě není schopné respektovat normy chování na úrovni odpovídající jeho věku a rozumovým schopnostem.

Kompendium si můžete stáhnout tady.