Rovné příležitosti

Obsahem práce této pracovní skupiny je:

• Zmapování, monitorování a vyhodnocování faktické situace škol, jejich otevřenost a inkluzivitu.
• Snaha o popis zjištěných problémů, hledání a plánování jejich řešení a prevenci.

• Pravidelné monitorování a hodnocení pokroku v řešní zjištěných problémů

Úkolem pracovní skupiny je:

• Na základě získaných znalostí a zkušeností, vést odbornou a veřejnou diskusi o této problematice, pro její pochopení a prevenci.

 

Pracovní skupina se schází minimálně 4x ročně.

Další 5. setkání proběhne 2. 10. 2019 v Komunitním centru v Kostelci nad Orlicí. Pozvánka zde.

Aktuální složení

1. Petr Kulíšek rodič
2. Hana Zakouřilová speciální pedagog
3. Petra Dočkalová pedagog
4. Martin Odl ZŠ a MŠ Častolovice
5. Hedvika Hloupá ZŠ a MŠ Žďár nad Orlicí
6. Šárka Zbiňová Komunitní centrum ZIP
7. Iveta Millerová Odbor pro sociální začleňování (Agentura)
8. Lucie Kaplanová rodič

 

Zápisy z jednotlivých setkání.

Termín setkání Zápis ze setkání
02. 10. 2019  
24. 04. 2019 Zápis
18. 03. 2019 Zápis
13. 02. 2019 Zápis
10. 10. 2018 Zápis