Rovné příležitosti

Obsahem práce této pracovní skupiny je:

• Zmapování, monitorování a vyhodnocování faktické situace škol, jejich otevřenost a inkluzivitu.
• Snaha o popis zjištěných problémů, hledání a plánování jejich řešení a prevenci.

• Pravidelné monitorování a hodnocení pokroku v řešní zjištěných problémů

Úkolem pracovní skupiny je:

• Na základě získaných znalostí a zkušeností, vést odbornou a veřejnou diskusi o této problematice, pro její pochopení a prevenci.

 

Pracovní skupina se schází minimálně 4x ročně.

Další 8. setkání proběhne XX. XX. XXXX Kde: bude doplněno.

Pozvánka zde.

Aktuální složení

1. Petr Kulíšek rodič
2. Hana Zakouřilová speciální pedagog
3. Petra Dočkalová pedagog
4. Martin Odl ZŠ a MŠ Častolovice
5. Hedvika Hloupá ZŠ a MŠ Žďár nad Orlicí
6. Šárka Zbiňová Komunitní centrum ZIP
7. Iveta Millerová Odbor pro sociální začleňování (Agentura)
8. Lucie Kaplanová rodič

 

Zápisy z jednotlivých setkání.

Termín setkání Zápis ze setkání
27. 02. 2020 Zápis
12. 11. 2019 Zápis
02. 10. 2019 Zápis
24. 04. 2019 Zápis
18. 03. 2019 Zápis
13. 02. 2019 Zápis
10. 10. 2018 Zápis