Čtnářská gramotnost

Výstupy, náměty a inspirace ze setkání pracovní skupiny

Z každého setkání pracovní skupiny zachycujeme zajímavé a inspirativní podněty, které naleznete v tabulce ve sloupci "užitečné odkazy".

POŘADÍ MÍSTO SETKÁNÍ POZVÁNKA ZÁPIS UŽITEČNÉ ODKAZY
1. Městská knihovna Choceň pozvánka zápis  

 

Obsahem práce pracovní skupiny je:

  • výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG  a k rozvoji potenciálu každého žáka,
  • začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické a čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka,  
  • výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG  (a s tím souvisejících pregramotností).

Pracovní skupina se schází 4x ročně.

Aktuální seznam členů pracovní skupiny:

Ludmila Borovcová Městská knihovna Choceň
Mgr. Alena Plháková Městská knihovna Choceň
Mgr. Kateřina Novotná ZŠ Vysoké Mýto, Knířov
Mgr. Petra Smutná ZŠ Tisová
Mgr. Martina Krsková ZŠ Sv. Čecha Choceň
Mgr. Pavlína Hájková ZŠ Sv. Čecha Choceň
Mgr. Jana Tomášková MŠ Pod Smrkem Vysoké Mýto
Mgr. Tereza Dejdarová ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto
Petra Valachová, DiS. MŠ Kaštánek Choceň
Mgr. Kateřina Vondráčková ZŠ M. Chocňského Choceň
Bc. Petra Příhodová Městská knihovna Vysoké Mýto