Mentoři pro školy

  • Kvalitní mentor je vlastně zkušený kouč s expertní znalostí v daném oboru či roli. Rozumí a důvěrně zná kontext, ve kterém se mentorovaný pohybuje. Využívá dovedností kouče a umí vědomě přecházet z koučovací role do role mentorské.
  • V mentorské roli nabízí svůj názor, zkušenost či znalost. Mentor může být požádán, aby vedl svého mentorovaného jako odborník a pak se jedná se o předání expertních znalostí, zkušeností a dovedností méně zkušenému kolegovi v oboru.

Spolupracující mentoři zde.