Organizační struktura MAP

Popisuje rozdělení rolí mezi Řídícím výborem, realizačním týmem a jednotlivými pracovními skupinami projektu.

Realizační tým

Poskytuje odbornou a administrativní podporu partnerství v rámci celého procesu rozvoje a aktualizace MAP a evaluace MAP. Podporuje činnost Řídícího výboru a pracovních skupin, monitoruje průběh realizace aktivit projektu, zajišťuje přenos výstupů mezi jednotlivými aktéry organizační struktury. Úzce spolupracuje s určenými pracovníky na jednotlivých školách v území.

Řídící výbor

Hlavní pracovní orgán partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Řídí se statutem a jednacím řádem. Předsedou Řídícího výboru je Mgr. Martin Odl, ředitel Základní a mateřské školy Častolovice.

Pracovní skupiny:

Setkání jednotlivých pracovních skupin probíhá minimálně 4× ročně. Z každého setkání je pořízen zápis a prezenční listina.

Povinnými pracovními skupinami jsou:

MAP Kostelecko má také pracovní skupiny pro další témata: