Pracovní skupiny MAP II

V projektu MAP II byly čtyři pracovní skupiny, které se scházely 4x do roka.