Kompendium nabízí některé zásady a funkční postupy při práci s dětmi, které vykazují známky poruch chování. Dále předkládá vhled do možností, které nabízí školní systém v prevenci selhávání dětí a studentů v důsledku náročných životních situací.

Autoři Mgr. Ivana Nováková a Mgr. Milan Jirout.

Publikace ke stažení zde (doporučení - nastavení tisku jako brožura)