Komunitní sociální pracovníci MAS

Místní akční skupina NAD ORLICÍ, o. p. s. realizuje komunitní sociální aktivity na svém území prostřednictvím komunitních pracovnic.

Nabídka sociálních služeb pro školy zde.