Co je projekt MAP?

MAP, neboli Místní akční plán rozvoje vzdělávání, je projekt Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Jeho hlavním cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských, základních a základních uměleckých školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Hlavním přínosem projektu je tedy budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří různým způsobem ovlivňují vzdělávání v území.

Místní – děje se v konkrétním území s konkrétními lidmi.

Akční – s těmi, kteří mají chuť něco dělat, spolupracovat, spoluvytvářet, spolupodílet se.

Plán – společně plánujeme rozvoj a budoucnost vzdělání v našem území.