Akce

V současné chvíli probíhá projekt MAP IV pro region Kostelecko, který je primárně zaměřen na evaluaci projektu a práci v pracovních skupinách. Jiné aktivity vzhledem k povaze aktuálního projektu nepořádáme.