Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost

Obsahem práce pracovní skupiny je:

  • výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
  • nastartování a plánování udržitelných aktivit a procesů podporujících čtenářskou gramotnost
  • začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou a rozvojem čtenářské gramotnosti
  • aktivně se podílí na celém procesu společného plánování a aktualizaci Dokumentu MAP
  • hledání a identifikace místních lídrů a jejich podpora

Pracovní skupina se schází minimálně 4x ročně.

7. setkání proběhne ve čtvrtek 12. října 2023 v ZŠ a MŠ Častolovice.

Aktuální složení

1. Jana Havlová ZŠ Gutha-Jarkovského, Kostelec nadOrlicí
2. Renata Horká MŠ Láň, Rychnov nad Kněžnou
3. Pavel Poklop ZŠ a MŠ Častolovice
4. Helena Horská ZŠ a MŠ Čestice
5. Lucie Zajíčková ZŠ Olešnice

 

Zápisy ze setkání PS

Termín setkání Zápis ze setkání
13.06.2022 Zápis z 1. setkání
06.10.2022 Zápis z 2. setkání
05.01.2023 Zápis ze 3. setkání
15.03.2023 Zápis ze 4. setkání
11.05.2023 Zápis z 5. setkání
22.05.2023 Zápis ze 6. setkání
12.10.2023 Zápis ze 7. setkání