Pracovní skupina pro matematickou gramotnost

Obsahem práce pracovní skupiny je:

  • výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
  • nastartování a plánování udržitelných aktivit a procesů podporujících matematickou gramotnost
  • začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou a rozvojem matematické gramotnosti
  • aktivně se podílí na celém procesu společného plánování a aktualizaci Dokumentu MAP
  • hledání a identifikace místních lídrů a jejich podpora

Pracovní skupina se schází minimálně 4x ročně.

7. setkání proběhne 12. října 2023 v ZŠ a MŠ Častolovice.

Aktuální složení

1. Vladislava Tichá ZŠ Gutha-Jarkovského, Kostelec nad Orlicí
2. Irena Lohniská ZŠ a MŠ Častolovice
3. Soňa Burdychová ZŠ a MŠ Častolovice
4. Pavel Poklop ZŠ a MŠ Častolovice
5. Renata Horká MŠ Láň, Rychov nad Kněžnou

 

Zápisy ze setkání PS

Termín setkání Zápis ze setkání
13.06.2022 Zápis z 1. setkání
06.10.2022 Zápis z 2. setkání
05.01.2023 Zápis ze 3. setkání
15.03.2023

Zápis ze 4. setkání

11.05.2023 Zápis z 5. setkání
22.05.2023 Zápis ze 6. setkání
12.10.2023 Zápis ze 7. setkání