Pracovní skupina pro matematickou gramotnost

Obsahem práce pracovní skupiny je:

  • výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
  • nastartování a plánování udržitelných aktivit a procesů podporujících matematickou gramotnost
  • začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou a rozvojem matematické gramotnosti
  • aktivně se podílí na celém procesu společného plánování a aktualizaci Dokumentu MAP
  • hledání a identifikace místních lídrů a jejich podpora

Pracovní skupina se schází minimálně 4x ročně.

2. setkání proběhne 6. října 2022 v ZŠ Častolovice

Aktuální složení

1. Vlaďka Tichá ZŠ Kostelec nad Orlicí
2. Irena Lohniská ZŠ a MŠ Častolovice
3. Soňa Burdychová ZŠ a MŠ Častolovice
4. Pavel Poklop ZŠ a MŠ Častolovice
5. Renata Horká MŠ Láň

 

Zápisy ze setkání PS

Termín setkání Zápis ze setkání
13.06.2022 Zápis z 1. setkání
06.10.2022 Zápis z 2. setkání