Dokument MAP

Verze 4.0 schválená Řídicím výborem 20. 11. 2023.

Strategická část Dokumentu MAP byla aktualizována a následně schválena Řídicím výborem dne 14. 6. 2023.

Analytická část Ke stažení ZDE
Strategická část                                                                                                    Ke stažení ZDE
Implementační část Ke stažení ZDE
Přílohy:  
1. Analýza stakeholders procesu místního akčního plánování Ke stažení ZDE
2. Analýza rizik procesu místního akčního plánování Ke stažení ZDE

3. Akční plán

Ke stažení ZDE

 

 

Verze 3.0 ze dne 25. 4. 2022. Dokument byl 29. 4. 2022 schválený Řídícím výborem.

Analytická část Ke stažení ZDE
Strategická část Ke stažení ZDE
Implementační část Ke stažení ZDE
Přílohy:  
1. Analýza stakeholders procesu místního akčního plánování Ke stažení ZDE
2. Analýza rizik procesu místního akčního plánování Ke stažení ZDE
3. Akční plán Ke stažení ZDE

 

Verze 2.0 ze dne 26. 5. 2020. Dokument byl 11. 6. 2020 schválený Řídícím výborem.

Analytická část

Ke stažení zde
Strategická část Ke stažení zde
Implementační část Ke stažení zde
Přílohy:  
1. Dojížďka do škol Ke stažení zde
2. Výstup z dotazníkového šetření MAP – matematická gramotnost Ke stažení zde
3. Výstup z dotazníkové šetření MŠMT – matematická gramotnost Ke stažení zde
4. Výstup z dotazníkového šetření MAP – čtenářská gramotnost Ke stažení zde
5. Výstup z dotazníkového šetření MŠMT – čtenářská gramotnost Ke stažení zde
6. Výstup z dotazníkového šetření MAP – ZŠ – rovné příležitosti Ke stažení zde
7. Výstup z dotazníkového šetření MAP – MŠ – rovné příležitosti Ke stažení zde
8. Výstup z dotazníkového šetření MŠMT – rovné příležitosti Ke stažení zde
9. Analýza stakeholders procesu místního akčního plánování Ke stažení zde
10. Analýza rizik procesu místního akčního plánování Ke stažení zde
11. Myšlenková mapa  - možnost úspěchu každého žáka Ke stažení zde
12. Myšlenková mapa – vztahy zřizovatel a vedení školy Ke stažení zde
13. Myšlenková mapa – komunikace škol a rodičů Ke stažení zde
14. Akční plán Ke stažení zde