• <h1>Místní akční plány vzdělávání v regionu <u>Vysokomýtsko</u></h1>

    Místní akční plány vzdělávání v regionu Vysokomýtsko

    Prostředí založené na spolupráci rozličných aktérů vzdělávání s kvalitními předpoklady. Takové prostředí, které všestranně připravuje děti a žáky nejen na další vzdělávání, ale i na profesní uplatnění a kvalitní život.