Cíl projektu MAP v území Vysokomýtska

Předškolní, školní, ale i neformální a volnočasové vzdělávání v našem území je kvalitní, je schopné se zaměřit na potřeby každého dítěte a je pro všechny děti dostupné. Výchova a výuka jsou zajišťovány kvalitně vzdělanými pedagogy, kteří svojí práci dělají zodpovědně, s radostí a jsou respektováni jak samotnými dětmi, tak i rodiči a svými kolegy. Kvalitu vzdělávání v našem území podporuje vzájemná spolupráce mezi školami, obcemi, pedagogy, rodiči a dětmi. Materiální i technické zázemí škol je na takové úrovni, že dostatečně zajišťuje kapacitu i kvalitu výuky.