Inspirativní odkazy z pracovních skupin

Pracovní skupiny se skládají z pedagogů, ředitelů a odborníků z území Vysokomýtska, kteří se pravidelně scházejí. Jedná se o prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností, sdílení praxe a vytváření společných aktivit. 

Matematická gramotnost

Téma Materiály
Digitální gramotnost

- IT GURU

- Informatické myšlení

 

Čtenářská gramotnost

Téma Materiály
Čtenářské deníky Inspirativní zdroje
Tipy na dobré čtení pro děti Čtení dětem
Současná literatura pro mládež - přehled Městská knihovna Choceň
Jak založit čtenářský klub, přehled aktivit Inspirativní zdroje
Tvůrčí psaní René Nekuda
Zlaté čtení - MgA. Nina Rutová Inspirativní zdroje na dílny čtení.

 

Rovné příležitosti

Téma Materiály
Jak na třídnické hodiny Psychoterapeutka
Poruchy chování dětí a žáků Kompendium

 

Mateřské školy

Téma Materiály
Logopedie

- doporučené logopedické materiály v MŠ

- leták: Kdy je vhodné vyhledat logopedickou péči?

- leták: Podpora správného vývoje řeči v rodinném prostředí

- leták: Vývoj řeči u předškolních dětí

- leták: Logopedická literatura v Městské knihovně Choceň

Digitalizace v MŠ inspiromat
Etická výchova v MŠ inspiromat

Vavříkovi - podpora zdraví a duchovního rozvoje

Environmentální výchova - odkaz zde

Lesnická pedagogika - odkaz zde

 
Diagnostické nástroje v MŠ

Klokanův kufr

iSophi

 

Základní školy

Téma Materiály
Nadané a talentované děti Nadané děti v Pardubickém kraji