Projekt MAP Kostelecko nabízí základním a mateřským školám v území zapůjčení několika vzdělávacích pomůcek, jejichž seznam i dostupnost si můžete ověřit níže v Pomůcky k zapůjčení.

Projekt zároveň nakoupil a dlouhodobě zapůjčil do základních a mateřských škol didaktické pomůcky, na jejichž základě vzniklo v území několik metodických materiálů, které slouží jako inspirace ostatním školám v území. Naleznete je níže v Metodické materiály z území.

Nápad na pořízení všech vzdělávacích pomůcek a jejich zapůjčování vznikl a byl rozpracován v pracovních skupinách projektu.