Místní lídři

Bc. Edita Lipavská  vedoucí pracovní skupiny pro matematickou gramotnost, ředitelka Mateřské školy Pod smrkem ve Vysokém Mýtě

Mgr. Alena Černá  vedoucí pracovní skupiny pro rovné příležitosti, ředitelka Speciální základní školy a praktické školy ve Vysokém Mýtě.