Týmová supervize

Supervize představuje důležitou oblast profesního růstu. Supervizor má být průvodcem, který pomáhá jedinci, týmu, skupině či organizaci vnímat a reflektovat vlastní práci, vztahy a nacházet nová řešení problematických situací.

Supervize je velmi efektivní prostředek zkvalitňování práce ve všech oblastech, kde je důležitý vztah mezi lidmi. Poskytuje podporu profesního růstu především prostřednictvím bezpečného prostoru k reflexi vlastní práce a k hledání nových způsobů řešení obtížných mezilidských situací. Supervize působí také jako prevence vyhoření, jímž jsou lidé v profesích náročných na mezilidské vztahy ohroženi.

Tuto podporu mohou využít všechny školy zapojené v projektu. Supervizora si buď mohou vybrat dle svého uvážení, nebo lze navázat součinnost s některým ze supervizorů, kteří s námi již spolupracují.

Vhodné pro ZŠ, MŠ i ZUŠ. 

Na našem území využívá supervizi několik škol. Zde si můžete přečíst jejich zkušenosti.

Seznam spolupracujících supervizorů:

  • PeadDr. et Mgr. Jaroslava Auerová, Pardubice, info
  • PhDr. Dana Dobiášová, Královehradecký kraj, info
  • Mgr. Zita Homolková, Hradec Králové, info
  • PhDr. Dana Klevetová, Polička, info
  • PhDr. Iva Košťálová, Choceň, info
  • PhDr. Hana Mervartová, Ústí nad Orlicí, info
  • Mgr. Milan Štorek, Chrudim, info
  • Mgr. Ing. Karel Vacek, MBA, Albrechtice nad Orlicí, info