Pracovní skupina pro vedení škol

Obsahem práce pracovní skupiny je:

  • výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji potenciálu každého dítěte
  • začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání
  • aktivně se podílí na celém procesu společného plánování a aktualizaci Dokumentu MAP
  • hledání a identifikace místních lídrů a jejich podpora

Pracovní skupina se schází minimálně 4x ročně.

3. setkání proběhne 11. listopadu 2022 v Dobřanech.

Aktuální složení

1. Zuzana Brzokoupilová Hartmanová ZŠ a MŠ Lípa nad Orlicí
2. Eva Musilová MŠ Borohrádek
3. Jitka Kadrmasová CZŠ Borohrádek
4. Jiří Němec ZŠ Kostelec
5. Simona Baláčková ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí
6. Hedvika Hloupá ZŠ a MŠ Žďár nad Orlicí
7. Hana Špatenková ZŠ a MŠ Bolehošť
8. František Klapal ZŠ a MŠ Doudleby nad Orlicí
9. Dagmar Sieglová ZŠ a MŠ Čermná nad Orlicí
10. Renata Horká MŠ Láň
11. Stanislava Březinová MŠ Chleny
12. Petra Zakouřilová MŠ Mánesova

 

Zápisy ze setkání PS

Termín setkání Zápis ze setkání
02.06.2022 Zápis z 1. setkání
29.08.2022 Zápis z 2. setkání
11.11.2022 Zápis ze 3. setkání