Čtenářská gramotnost

Obsahem práce této pracovní skupiny je:

• výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka.
• Nastartování a plánování udržitelných aktivit a procesů podporujících čtenářskou gramotnost.

• Začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání Informačních a komunikačních technologií (ICT)

• Hledání a identifikace místních lídrů a jejich podpora.

Cílem pracovní skupiny je:

• Návrhy aktivit pro podporu čtenářké gramotnosti a spolupráce škol.

• Udržitelnost těchto aktivit.

 

Pracovní skupina se schází minimálně 4x ročně.

Další 10. setkání proběhne on-line formou, prostřednictvím dotazníkového šetření.

Aktuální složení

1. Hedvika Hloupá ZŠ a MŠ Žďár nad Orlicí
2. Lucie Morávková ZŠ a MŠ Častolovice
3. Renata Horká MŠ Láň Rychnov nad Kněžnou
4. Iveta Eliášová MŠ Chleny
5. Veronika Špačková rodič
6. Pavel Poklop ZŠ a MŠ Častolovice - IT
7. Jana Havlová ZŠ GJ Kostelec nad Orlicí

 

Zápisy z jednotlivých setkání.

Termín setkání Zápis ze setkání
leden 2021 Zápis  10. setkání
30. 09. 2020 Zápis   9. setkání
03. 03. 2020 Zápis   8. setkání
11. 02. 2020 Zápis   7. setkání
20. 11. 2019 Zápis   6. setkání
03. 10. 2019 Zápis   5. setkání
03. 04. 2019 Zápis   4. setkání
24. 01. 2019 Zápis   3. setkání
12. 11. 2018 Zápis   2. setkání
03. 10. 2018 Zápis   1. setkání