Schola Empirica/ Dobrý začátek

Program je zaměřen na rozvoj sociálních a emočních dovedností dětí v MŠ. Termíny konání seminářů lze domluvit individuálně. Financovat lze ze šablon OP JAK. Webinář ke stažení zde.

Program Zaměření programu Časová dotace Cílová skupina
Seminář: Praktická ochutnávka Praktická interaktivní dílna 4 x 45 min. Pedagogové MŠ

Základní akreditované školení: Modul 1 

Nahlédnutí do problematiky podpory sociálního a emočního rozvoje dětí předškolního věku vč. příkladů dobré praxe. 2 x 8,5 hod. Pedagogové MŠ
Rozšiřující školení: Modul 2 a 3

Hlubší výklad obtížných částí metodiky, nabídka aktivit, praktický nácvik strategií. 

2 x 8,5 hod. Pedagogové MŠ
Komplexní výcvik: Modul 1, 2, 3  1x dvoudenní úvodní modul a 2x následné jednodenní moduly + 3 hodiny reflexe 40 hod. Pedagogové MŠ

 

Schola Empirica/ Kiva

Program KiVa pro prevenci a řešení šikany nabízí širokou škálu konkrétních nástrojů a materiálů, s jejichž pomocí mohou základní školy efektivně snížit výskyt šikany a vytvořit takové klima, aby k šikaně

Program Zaměření programu Časová náročnost Cílová skupina
Prevence šikany, klima třídy Dlouhodobá a komplexní podpora školy v nastavení plánu řešení šikan, probíhají každý měsíc po dobu celého školního roku. Výukové lekce probíhají každý měsíc, celý školní rok Pedagogové ZŠ, žáci