Tisková zpráva MAP pro region Kostelecko II:

Projekt MAP II Kostelecko po čtyřech letech dospěl ke svému konci

Po čtyřech letech k 30. 4. 2022 skončí projekt MAP II Kostelecko, který měl za cíl zlepšit kvalitu vzdělávání, podporovat v rozvoji a dalším vzdělávání aktéry celkem 23 škol od Doudleb nad Orlicí po Černilov.

Projekt MAP II od 1. 5. 2018 navazoval na projekt MAP I, který nejrůznějšími cestami zmapoval území takovým způsobem, aby navazující projekt mohl být pro celé území co nejprospěšnější. Zjišťovaly se potřeby území pomocí dotazníků a rozhovorů s kompetentními osobami. Podoba projektu MAP II tak vznikla na základě společné práce aktérů přímo spjatých se školstvím, reagovala na potřeby území, jednotlivých škol, ředitelů, pedagogů i žáků a dětí. 

Do projektu se zapojilo celkem 23 mateřských, základních a základních uměleckých škol. V rámci organizační struktury vznikl Řídící výbor, hlavní pracovní orgán. Byl tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících vzdělávání v území.

pokračování ZDE