Rovné příležitosti

 

Obsahem práce této PS je:

• vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol,


• iniciování a podpora spolupráce vzdělávacích, sociálních a zdravotnických služeb v zájmu dítěte/žáka. V rámci pracovní skupiny se mohou setkávat zástupci i dalších institucí a organizací ze systému vzdělávacího, sociálního a zdravotního za účelem společného plánování vzájemné spolupráce na podporu žáků s potřebou podpůrných opatření při řešení různých situací nebo pro vytváření komplexního systému péče o rodinu a děti.

 

 

Pracovní skupina se schází 4x ročně

 

Příští 7. setkání proběhne 25. 03. 2020 v Chocni (malý salónek restaurace Peliny). Pozvánka zde.

Aktuální seznam členů pracovní skupiny zde.

 

Metodika rovných příležitostí k přečtení zde.