Rovné příležitosti

Obsahem práce této pracovní skupiny je:

• vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol,

• iniciování a podpora spolupráce vzdělávacích, sociálních a zdravotnických služeb v zájmu dítěte/žáka. V rámci pracovní skupiny se mohou setkávat zástupci i dalších institucí a organizací ze systému vzdělávacího, sociálního a zdravotního za účelem společného plánování vzájemné spolupráce na podporu žáků s potřebou podpůrných opatření při řešení různých situací nebo pro vytváření komplexního systému péče o rodinu a děti.

 

Pracovní skupina se schází 4x ročně

15. setkání proběhne dne 2. 12. 2021, od 15:30 do 17:30 hod, pozvánka zde

 Aktuální seznam členů pracovní skupiny rovné příležitosti

Mgr. Alena Černá ZŠ Speciální a praktická VM
Mgr. Magdaléna Kučerová MŠ Sruby
Bc. Edita Lipavská MŠ Pod Smrkem
Mgr. Monika Mandíková Bystřická ZŠ Knířov
Mgr. Věra Benešová ZŠ a Praktická Svítání VM
Iveta Součková ZŠ České Heřmanice
Mgr. Kateřina Horáčková ZŠ Choceňského, Choceň
   
   

 

Zápisy z pracovních skupin

21. 10. 2021 14. PS zápis
08. 05. 2021 Google Meet 13. PS zápis
duben/květen 2021 online 12. PS zápis
leden/únor 2021 online 11. PS zápis
19. 01. 2021 10. PS zápis
prosinec 2020 9. PS zápis
duben 2020 8. PS zápis
12. 03. 2020 7. PS zápis
15. 01. 2020 6. PS zápis
16. 10. 2019 5. PS zápis
24. 04. 2019 4. PS zápis
14. 03. 2019 3. PS zápis
17. 01. 2019 2. PS zápis
06. 11. 2018 1. PS zápis