Financování

Zápisy z pracovní skupiny:

POŘADÍ TERMÍN A MÍSTO POZVÁNKA ZÁPIS UŽITEČNÉ ODKAZY
1. 6. 2.  2024 Jednota bratrská Choceň Pozvánka Zápis  

 

Obsahem práce PS pro financování je:

  • plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit,
  • navrhování, jakým způsobem bude financována realizace aktivit, zapracovaných do SR MAP/akčních plánů, jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů (strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, dohodnuté financování v rámci Mikroregionu, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod.).
  • podpora škol v oblasti poradenství a administrativně správního servisu. Cílem je navrhnout systémová opatření, která povedou ke snížení administrativní zátěže vedení škol.

Aktuální seznam členů pracovní skupiny pro financování

Jméno a příjmení Zastupující organizaci
PhDr. Zdena Müllerová ZŠ Sv. Čecha, Choceň
Mgr. Monika Mandíková Bystřická ZŠ Vysoké Mýto, Knířov
Mgr. Anna Ludvíčková MAS Litomyšlsko
Bc. Martina Lorencová MAS NAD ORLICÍ
Renata Benešová Odbor školství, Vysoké Mýto
Jan Pažin město Choceň